KategoriePolityka prywatności sklepu internetowego "eListwy.pl"

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „Cookies”
 6. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej elistwy.pl. jest Anna Obczyńska wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą eListwy Anna Obczyńska , adres siedziby: 03-137 Warszawa ul. Pasłęcka 12b m. 65, adres do doręczeń: , NIP: 5221300306, REGON: 364453337, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: info@elistwy.pl, dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą.
  2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  3. 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
   1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
   2. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej elistwy.pl
   3. celów marketingowych (Newsletter)
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Data urodzenia,
   3. Adres,
   4. Adres e-mail,
   5. Numer telefonu,
   6. NIP,
  3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
   2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
   3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
  2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
   2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. W celu realizacji uprawnień, o któych mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@elistwy.pl
 5. PLIKI "COOKIES"
  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
   • sesyjne
   • stałe
   • analityczne
   1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
   2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
  4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

   Koszyk  

   Brak produktów

   Dostawa 0,00 zł
   Suma 0,00 zł

   Koszyk Realizuj zamówienie

   Nowe produkty

   • Narożniki wewnętrzne/zewnętrzne i zaślepki czarnej listwy przypodłogowej aluminium METAL LINE 89 PROFILPAS Trend Color Stone
   • Narożniki wewnętrzne/zewnętrzne i zaślepki białej listwa przypodłogowa aluminium METAL LINE 89 PROFILPAS Trend Color Stone
   Narożniki wewnętrzne/zewnętrzne i zaślepki czarnej listwy przypodłogowej aluminium METAL LINE 89 PROFILPAS Trend Color Stone
   Narożniki wewnętrzne/zewnętrzne i zaślepki białej listwa przypodłogowa aluminium METAL LINE 89 PROFILPAS Trend Color Stone
   Czarna listwa przypodłogowa aluminium METAL LINE 89 PROFILPAS Trend Color Stone
   Wysokość: 6 cm Długość: 200 cm Materiał:... >>
   Biała listwa przypodłogowa aluminium METAL LINE 89 PROFILPAS Trend Color Stone
   Wysokość: 6 cm Długość: 200 cm Materiał:... >>
   Listwa na styku ściana-podłoga METAL LINE AL M DESIGN
   Wysokość do płytki: 12,5mm Długość: 270cm... >>
   Listwa na styku ściana-podłoga METAL LINE AF M DESIGN
   Wysokość do płytki: 12,5 mm Długość: 270 cm... >>
   PROFIL PROANGLE AX-M DESIGN PROFILPAS
   Wysokość do płytki: 12,5 mm Długość: 270 cm... >>
   Narożnik uniwersalny do listwy aluminium anodowane METAL LINE I DESIGN
   Listwa przypodłogowa aluminium anodowane METAL LINE I DESIGN
   Wysokość: 4cm, 6mm Długość: 200cm Materiał:... >>
   NAROŻNIK UNIWERSALNY DO LISTWY PROANGLE Q X DEXING
   LISTWA NAROŻNA ALUMINIUM PROANGLE Q DESIGN PROFILPAS
   Wysokość: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm Długość: 270 cm... >>
   LISTWA DEKORACYJNA ALUMINIUM PROLIST X-DESIGN PROFILPAS
   Kolory: platyna, tytan, brązowy, ciemnobrązowy,... >>
   LISTWA DEKORACYJNA ALUMINIUM PROLIST X-DESIGN PROFILPAS
   Kolory: platyna, tytan, brązowy, ciemnobrązowy,... >>
   Zakończenie lewe + prawe CEZAR PREMIUM MAT
   Łaczniki op. 2szt. CEZAR PREMIUM MAT
   Narożnik wewnętrzny op. 2 szt. CEZAR PREMIUM MAT
   Narożnik zewnętrzny op. 2 szt. CEZAR PREMIUM MAT
   LISTWA PRZYPODŁOGOWA CEZAR PREMIUM MAT
   Materiał: PCV Wysokość: 59 mm Szerokość: 22... >>
   Zakończenie lewe + prawe CEZAR PREMIUM POŁYSK
   Łącznik op. 2 szt. CEZAR PREMIUM POŁYSK
   Narożnik wewnętrzny op. 2 szt. CEZAR PREMIUM POŁYSK
   Narożnik zewnętrzny op. 2 szt. CEZAR PREMIUM POŁYSK
   LISTWA PRZYPODŁOGOWA CEZAR PREMIUM POŁYSK
   Materiał: PCV Wysokość: 59 mm Szerokość: 22... >>
   8mm 10mm 12,5mm Listwa L złoty
   8mm 10mm 12,5mm Listwa L szampan
   8mm 10mm 12,5mm Listwa L oliwka
   8mm 10mm 12,5mm Listwa L inox
   8mm 10mm 12,5mm Listwa L brąz
   8mm 10mm 12,5mm Listwa L srebrna
   Zaślepka prawa-lewa PROROUND B
   Narożnik wewnętrzny PROROUND B
   Narożnik zewnętrzny PROROUND B
   PROROUND B profile narożne wewnętrzne
   Materiał: aluminium, aluminium lakierowane... >>
   PROSTEP SM listwy mosiężne ryflowane
   Materiał: mosiądz Kolor: miedziany Wysokość... >>
   Listwa progowa mosiądz antyczny lakierowany 300 cm
   Materiał: mosiądz Kolor: mosiądz antyczny... >>
   Listwa progowa mosiądz matowy 300 cm
   Materiał: mosiądz naturalny Kolor: mosiądz... >>
   Listwa mosiądz szczotkowany 300 cm
   Materiał: mosiądz szczotkowany Kolor: mosiądz... >>
   Listwa progowa mosiężna (polerowana) 300 cm
   Materiał: mosiądz polerowany Kolor: mosiądz... >>
   Listwa mosiądz chromowany progowa PW 300 cm
   Materiał: mosiądz chromowany Kolor: srebrny... >>
   ALUMINIOWA ZŁOTA LISTWA ŁĄCZĄCA PANEL-PŁYTKA 300 cm
   Materiał: aluminium anodowane Kolor: złoty... >>
   ALUMINIOWA SREBRNA LISTWA ŁĄCZĄCA PANEL-PŁYTKA 300 cm
   Materiał: aluminium anodowane Kolor: srebrny... >>
   ALUMINIOWA polerowana LISTWA ŁĄCZĄCA PANEL-PŁYTKA 300 cm
   Materiał: aluminium polerowane Kolor:... >>
   Aluminiowa listwa łącząca panel-płytka 300 cm
   Materiał: aluminium surowe Kolor: aluminium... >>
   8mm 300cm profil L anodowany
   Wysokość do płytki 8 mm Długość: 300cm... >>
   Czarna 300cm Listwa L anodowana do płytek
   Wysokość do płytki: 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm... >>
   Kątownik mosiądz szczotkowany 300 cm
   Materiał: mosiądz szczotkowany Kolor: mosiądz... >>
   Kątownik mosiądz antyczny 300 cm
   Materiał: mosiądz Kolor: mosiądz antyczny... >>
   Kątownik mosiądz naturalny 300 cm
   Materiał: mosiądz naturalny Kolor: mosiądz... >>
   Czarny okapnik balkonowy 300 cm aluminium anodowane
   Materiał: Aluminium anodowane Kolor: czarny... >>
   Aluminiowy okapnik wąski 300 cm
   Długość: 300 cm   Jeżeli są Państwo... >>
   Listwa przypodłogowa 112 Orzech Jupiter
   Listwy przypodłogowe wykonane z litego PCV.... >>
   Listwa przypodłogowa 34 Dąb Alaska
   Listwy przypodłogowe wykonane z litego PCV.... >>
   Listwa przypodłogowa 109 Dąb Postarzany
   Listwy przypodłogowe wykonane z litego PCV.... >>
   Listwa przypodłogowa 110 Miłorząb Japoński
   Listwy przypodłogowe wykonane z litego PCV.... >>
   Listwa przypodłogowa 77 Dąb Piaskowy
   Listwy przypodłogowe wykonane z litego PCV.... >>
   Listwa przypodłogowa 107 Kasztan Girona
   Listwy przypodłogowe wykonane z litego PCV.... >>
   Listwa przypodłogowa 108 Dąb Aspen
   Listwy przypodłogowe wykonane z litego PCV.... >>
   Listwa przypodłogowa 101 Biały Mat
   Listwy przypodłogowe wykonane z litego PCV.... >>
   Listwa przypodłogowa 102 Dąb Almelo
   Listwy przypodłogowe wykonane z litego PCV.... >>
   Listwa przypodłogowa LM55 Arbiton
   Wyprzedaż do wyczerpania zapasów! Długość:... >>
   Listwa dylatacyjna z wkładką EPDM
   Materiał: aluminium, stal nierdzewna, mosiądz... >>
   Narożnik wewnętrzny PROROUND M
   Dla długości: 8 - 10 - 12 >>
   Narożnik zewnętrzny PROROUND M
   Dla długości: 8 - 10 - 12 >>
   PROROUND M profile wewnętrzne aluminiowe
   Materiał: aluminium, aluminium lakierowane... >>
   PRONIVEL L Profile do różnicy poziomów 10mm
   Szerokość: 25mm Wysokość: 10mm Długość:... >>
   Kątowniki schodowe mosiężne ryflowane
   Szerokość: 20x20mm Długość: 270cm Materiał:... >>
   Teowniki mosiężne 300 cm
   Szerokość: 14mm, 18mm, 26mm Długość: 300cm... >>
   A47 Listwa 41mm do różnicy poziomów 16mm samoprzylepna
   Wymiar: 41mm x 16mm Długość: 90cm, 180cm,... >>
   A39 Listwa 37mm do różnicy poziomów 15mm 360 cm
   A39 Listwa 37mm do różnicy poziomów 15mm 120 cm
   A39 Listwa 37mm do różnicy poziomów 15mm
   Wymiar: 37mm x 5mm Długość: 90cm, 180cm, 270cm... >>
   PROTRIM Profil narożny
   Materiał: aluminium anodowane srebrne,... >>
   PROSTEP Profil PRONIVEL PB do różnicy poziomów
   Materiał: aluminium anodowane srebrne... >>
   PROSTEP Profil profil schodowy aluminium
   Materiał: aluminium naturalne, anodowane... >>
   PROSTEP Profil SM schodowy mosiądz
   Materiał: mosiądz naturalny Wysokość: 10mm,... >>
   Prostep SGA - Profile aluminiowe
   Materiał: aluminium anodowane Kolor: srebrny... >>
   Prostep SGN - SGL - Profile miedziane
   Materiał: mosiądz naturalny, mosiądz błyszczący... >>
   Prostep SGK - Profile miedziane chromowane
   Materiał: mosiądz chromowany Wysokość do... >>
   Prostep SGI - Profile ze stali nierdzewnej AISI 304
   Materiał: stal nierdzewna Wysokość do płytki:... >>
   Profil łączący 4mm mosiądz
   Materiał: aluminium Szerokość: 4mm Wysokość:... >>
   Profil łączący 4mm aluminium
   Materiał: aluminium Szerokość: 4mm Wysokość:... >>
   PROSTEP Profil schodowy mosiądz
   Materiał: mosiądz naturalny Wysokość: 8mm,... >>
   PROSTEP Profil zakończeniowy stal nierdzewna
   Materiał: stal nierdzewna Wykończenie: stal... >>
   Teownik szampan 13mm, 18mm, 26mm
   Materiał: aluminium anodowane Kolor: oliwka... >>
   Teownik oliwka 13mm, 18mm, 26mm
   Materiał: aluminium anodowane Kolor: oliwka... >>
   Teownik brązowy 13mm, 18mm, 26mm
   Materiał: aluminium anodowane Kolor: brązowy... >>
   Teownik srebrny 13mm, 18mm, 26mm
   Materiał: aluminium anodowane Kolor: srebrny... >>
   Teownik złoty 13mm, 18mm, 26mm
   Materiał: aluminium anodowane Kolor: złoty... >>
   Teownik inox szczotkowany 13mm, 18mm, 26mm
   Materiał: aluminium anodowane Kolor: inox... >>
   Teownik inox 13mm, 18 mm, 26 mm
   Materiał: aluminium anodowane Kolor: inox... >>
   Teownik 300 cm
   Materiał: aluminium anodowane Kolory: czarny,... >>
   Kątownik równoramienny 100cm, 200cm, 260cm
   Kątownik szampan 100cm, 200cm równoramienny
   Kątowniki aluminiowe anodowane Kolor: szampan... >>
   Kątownik złoty 100cm, 200cm
   Kątownik srebrny 300 cm
   Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem,... >>
   4,5mm Listwa L do płytek aluminium
   Wysokość do płytki: 4,5mm Długość: 250... >>
   3mm Listwa L srebrne aluminium do płytek
   Wysokość do płytki: 3mm Długość: 250... >>
   4,5mm Listwa L srebrne aluminium
   Wysokość do płytki: 4,5mm Długość: 250... >>
   15mm 300cm profil prosty L anodowany
   Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem,... >>
   12mm 300cm profil L anodowany
   Wysokość do płytki 12,5mm Materiał: aluminium... >>

   Wszystkie nowe produkty