Zwroty

Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Prawo do zwrotu przysługuje osobom prywatnym (nie firmom).

W przypadku nie otrzymania oświadczenia zwroty nie będą przyjmowane i zostaną odesłane z powrotem do nadawcy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. towar docięty na odpowiednią długość; towar wyprodukowany pod zamówienie klienta np. o określonej długości lub kolorze.

W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.

Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Zwracany towar należy wysłać na adres:

eListwy Anna Obczyńska
ul. Główna 10
03-113 Warszawa

Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od transakcji następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru na rachunek wskazany w oświadczeniu bądź na rachunek za pomocą którego została zawarta transakcja zakupu.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu oraz dane identyfikujące zakup to jest numer umowy oraz dane Klienta, który zawarł umowę.

Powyższe zgłoszenie Klient może przesłać mailem na adres: info@elistwy.pl

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Kupujący ma prawo zwrócić towar w przypadku niezgodności towaru z umową. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar na nowy w terminie 14 dni.

Koszt wymiany towaru obciąża Sprzedawcę wyłącznie w przypadku gdy zakup.

Powyższe zgłoszenie Klient może przesłać mailem na adres: info@elistwy.pl

W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego lub zresetuj hasło